Just discovered a wonderful review

Copywriter and lifestyle editor,  Georgiana Ciofoaia reviewed the book on her blog back in March 2017, but I’ve only just come across it. Scroll down for an English version, or read the whole review on Georgiana’s blog.

“Cu un subtitlu copleșitor – „Cum mi-am găsit fericirea în inima Transilvaniei”, cartea Arabellei pare o mostră de laborator a României. Scrisă cu acuratețe și migală, povestea este una actuală, modernă, sinceră, vie.

Descrierile jurnalistice dezvăluie o Românie în oglindă cu toate frumusețile și imperfecțiunile ei, cu generozitatea și drumurile imposibile, cu livezile bogate și oamenii ei. Fiecare pagină are o poveste de spus. Iar Arabella reușește (cum oare?) să spună poveste fiecăruia, croind-o pe-a ei.

Scrisul Arabellei cucerește. Desenarea unui echilibru plăpând ține loc de intrigă însă fiecare capitol are sursa sa de comic, tragic sau extraordinar.

Ce îmi place cel mai mult este puterea imaginilor pe care Arabella McIntyre – Brown reușește să le deseneze în imaginația mea

Enciclopedie a vieții la țară, ‘Din Liverpool În Carpați’ este o colecție de povești reale despre case și construcții, despre vecini amabili și generoși, despre profitori lacomi, despre natură și etapele ei, despre muncă, despre sărbători.”

“With a stunning subtitle – ‘How I found my happiness in the heart of Transylvania‘, Arabella’s book is a laboratory sample of Romania. Written accurately and scrupulously, the story is real, modern, sincere, alive.

Journalistic descriptions reveal Romania in the mirror with all its beauty and imperfections, generosity and impossible ways, rich orchards, and her people. Every page has a story to tell. And Arabella succeeds (how?) to tell a story to everybody…

Arabella’s writing conquers. The drawing of a delicate balance keeps an intriguing place, but each chapter has its source of comedy, tragedy or the extraordinary.

What I like the most is the power of the pictures that Arabella McIntyre – Brown manages to draw in my imagination.

An encyclopedia of country life, From Liverpool In The Carpathians is a collection of real stories about houses and construction, about kind and generous neighbours, greedy profiteers, nature and its seasons, work and celebrations.”

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s